5 fraza koje ukazuju na to da imate posla s “lažljivcem”

Obratite pažnju na stvari koje vaši partneri izgovaraju! Kod lažljivaca ćete često primijetiti ove fraze:

1. To je otprilike sve
Riječ „otprilike“ jasno daje do znanja da vam osoba nije rekla sve, nego otprilike sve. Lažljivci se često skrivaju iza ove fraze jer tako pokušavaju da kamufliraju zašto nisu baš sve rekli, a ako znate da prepoznate laž, znaćete i pametnije da se suprotstavite lažljivcu.
2. Nema dokaza za to
Umjesto da se fokusira na ono šta jeste ili nije istina, lažljivac voli da se sakrije iza stvari koje nisu dokazive. Time vam jasno daje do znanja da mu je istina manje važna, a da su mu važnije stvari koje se mogu dokazati.

3. Zašto bih to uradio?
Svaka žena koja je uhvatila muškarca u laži je bar jednom čula ovo začuđeno pitanje. Odgovaranje na pitanje postavljanjem novog pitanja je najčešći znak da osoba laže.
4. Zašto me optužuješ?
Umjesto da odgovori na pitanje koje mu je postavljeno, lažljivac će postavljanjem ovog pitanja htjeti da prebaci krivicu i da natjera osobu koja je optužuje da se izvini. Tako lažljivac pomjera fokus sa sebe i stavlja ga na drugu osobu.

5. Ne sjećam se da sam to uradio
Lažljivi ljudi često pokušavaju da ovom izjavom umanje osjećaj krivice i odgovornost. Nažalost, da bi se sjećala da nešto nije uradila, osoba se mora sjećati onoga što jeste uradila, a ako se samo brani izjavom da se ne sjeća, jasno je da laže.
(Ljepota i zdravlje)