Čovek kog ja volim nikad mi to ne bi uradio: Ne tako, ne na taj način…

Ceo grad je pričao o njima,  a ja ih nisma čula