Evo kako da vježbate um svoje djece

Poticaji i stimulacije od najranije dobi pomažu da se razvije bebin nervni sistem.

Intelektualne sposobnosti vašeg djeteta dijelom su genetski uslovljene. Ipak, većim dijelom one zavise od odgoja, tačnije od vrsta i količine aktivnosti kojima zabavljate dijete tokom odrastanja.
Poticaji i stimulacije od najranije dobi pomažu da se razvije bebin nervni sistem. Djeca su sposobna upijati milion informacija, pa je dovoljno da podstičete njihovu radoznalost.
Napravite od učenja igru i dijete takav stav može zadržati tokom cijelog školovanja. Ako je učenje zabavno, neće ga izbjegavati. Niz je načina kako možete potaći djetetov intelektualni razvoj:


– Opskrbite ga velikim brojem igračaka koje će zaokupiti njegove ručice i maštu. Na tržištu danas postoji veliki broj edukativnih igračaka za različite uzraste.

– Razgovarajte s djetetom o igračkama, neka vam priča kako se koja zove, čemu služi i slično. Ako dijete pravi neke jezičke ili logičke greške, neupadljivo ga ispravite.

– Opskrbite ga velikim brojem igračaka koje će zaokupiti njegove ručice i maštu. Na tržištu danas postoji veliki broj edukativnih igračaka za različite uzraste.

– Razgovarajte s djetetom o igračkama, neka vam priča kako se koja zove, čemu služi i slično. Ako dijete pravi neke jezičke ili logičke greške, neupadljivo ga ispravite.- Redovno mu čitajte, pokušajte biti što izražajniji kako bi priče djelovale uzbudljivije.

– Nudite mu različite izazove: da prepozna likove u priči, da zapamti šta oni rade i koji su odnosi među njima. Pitajte ga zašto se nešto desilo.
– Podstičite ga da se dijete bavi sportom za koji pokazuje interes. Čak i bebi aktivnosti poput bacanja ili šutanja lopte pomažu da razvije motoričke vještine.
– Omogućite djetetu da crta. Iz dječijih crteža mnogo možete otkriti o svijesti vašeg djeteta. Kako odrasta i njegov pogled na svijet se mijenja, tako će se mijenjati i crteži. Maleni često svoja osjećanja lakše izraze crtežom nego riječima.

– Razgovor je jako bitan. Od prvih dana bebinog života komuniciranjem pojačavate vašu vezu, a također djetetu dajete potrebnu stimulaciju. Potrudite se da govorite ispravno, čak i kada želite tepati pravilno izgovarajte riječi. Ne iskrivljujte jezik, jer djeca mnoge riječi pogrešno zapamte i teško promijene tu naviku.
– Neka su istraživanja pokazala da bebe više slušaju govor sa više varijacija, promjene ritma, intonacija i slično.
– Bebe rano nauče razaznavati tonove, djeci je lakše i zabavnije učiti uz pjesmice, pa omogućite djetetu mnogo muzike u okruženju. Pokaže li interes za neki muzički instrument, njegujte ga.
– Pjevajte i plešite sa svojim djetetom. Ne samo da pomažete njegovom fizičkom i mentalnom razvoju, već oboma stvarate sretne trenutke i dragocjene uspomene. 
(Avaz)