Imunitet na korona virus traje najmanje 8 meseci!

Razumevanje imunološkog odgovora na SARS-CoV-2 presudno je za poboljšanje dijagnostike i vakcina kao i za procenu verovatnog budućeg toka pandemije korona virusa, pišu istraživači u radu koji je upravo objavio Science.

Imunološko pamćenje, kao posledica primarne infekcije ili pak imunizacije, izvor je zaštitnog imuniteta od naknadne infekcije. Dakle razvoj vakcina

za Covid-19 oslanja se na imunološko pamćenje organizma.

Uprkos intenzivnimistraživanjima, tok, trajanje i razvoj imunološkog pamćenja na infekciju ili vakcinaciju nije lako predvideti.Potreban je razmak

od najmanje pola godine kako bi se utvrdila trajnost imunološkog pamćenja.

Naučnici su imunološki odgovor sve tri grane adaptivnog imuniteta na koronavirus (CD4 + T stanica, CD8 + T ćelija i  humoralni imunitet) procenili u studiji 188 ljudi oporavljenih od Kovida-19. Nalazi su bitni u slučajevima sekundarne pojave Kovida-19, a time i razvoja pandemije.

Ispitanici, 80 muškaraca i 108 žena, preboleli su niz što asimptomatskih, što blagih, umerenih, ali i teških slučajeva Kovida-19. Većina ispitanika bila je iz Kalifornije ili Njujorka  nisu zahtevali hospitalizaciju. U bolnici je završilo tek sedam posto ispitanika, a neki od njih boravili su i na odelenju intenzivne nege.

Nakon godinu dana, još uvek ne znamo ovih 5 važnih stvari o korona virusu!

Pokušavajući popuniti praznine u osnovnom razumevanju imunološkog pamćenja nakon Covida-19, istraživači su simultano merili protivtela

u cirkulaciji, memorijskih B ćelija, CD8 + T ćelija i  i CD4 + T ćelija

specifičnih za SARS-CoV-2. S vremenom su primetili da se svaka komponenta imunološkog pamćenja virusa SARS-CoV-2 različito ponaša.

Značajno je to da su memorijske B ćelije specifične za spike protein ili RBD otkrivene u gotovo svim slučajevima Kovida-19. Poznato je da je memorija B ćelijanekih drugih infekcija dugovečna: više od 60 godina nakon vakcinacije

protiv malih boginja ili više od 90 ​​godina nakon infekcije gripom.

Iako je imunološko pamćenje izvor dugotrajnog imuniteta,  zaključci ne mogu se doneti na temelju kvantifikovanja cirkulirajućih antitela na SARS-CoV-2, memorijskih B ćelija, CD8 + T ćelija i CD4 + T ćelija, primećuju istraživači.

Mehanizmi zaštitnog imuniteta protiv koronavirusa SARS-CoV-2 ili Covida-19 još nisu definirani

Imunološki odgovori koji bi ograničili SARS-CoV-2 na gornje disajne

putove i usnu duplju smanjili bi i težinu same bolesti na nivoprehlade' ili bi čak prošla bez simptoma.

Izveštaj o pojedinačnim slučajevima pokazuju da se događaju ponovne infekcije. Međutim studija na 2800 osoba nije pronašla ponovne simptomatske infekcije tokom perioda od 118 dana, a studija s 1246 osoba nije primetila ponovne simptomatske infekcije tokom šest meseci.

Podaci prikupljeni ovom studijom pokazuju pak kako je imunološko pamćenje nije moglo da se meri kod 95 posto ispitanika pet do osam meseci nakon bolesti. To pak ukazuje da je moguć i trajni imunitet protiv sekundarnog Kovida-19.

Da li vam treba vakcina protiv korone ako ste već preležali COVID: Istine i zablude!