Kada je dijete spremno za vrtić

Da li se dijete već može samo presvući i slušati ono što mu pričate, bez prekidanja.

Ne postoji savršena formula niti upitnik koji će dati tačan odgovor na pitanje kada je vaše dijete potpuno spremno za boravak u vrtiću.
Ovdje je riječ o uzrastu djece koja su već u pripremama za školu, a vještine koje ćemo navesti uglavnom su sastavni dio pitanja koje će vam postaviti odgajatelji u vrtićima za djecu predškolskog uzrasta.
Štrihirajte vještine koje je vaše dijete već savladalo, a provjeru ove naše liste pravite svakog mjeseca i na taj način provjeravajte napredak svog djeteta.
1. Dijete se već može samo presvući;
2. U stanju je slušati priče bez prekidanja;

3. Prepoznaje tonove;
4. U stanju je usredsrediti svoju pažnju na zadatke dobijene od odraslih;
5. Već zna koje je doba dana;
6. U stanju je pravilno koristiti makaze;
7. Počinje dijeliti s drugima;

8. Pokazuje da zna poštovati pravila;
9. Ne koristi više pelene, samo zna koristiti kupatilo;
10. Zna samo zakopčati pantalone, košulje;
11. Može se odvojiti od roditelja bez problema;
12. Razgovjetno govori;

13. Može sklapati rečenice od pet do šest riječi;
14. Može iskonstruirati priču gledanjem slike;
15. Već zna neka slova i brojeve;
16. Može sortirati predmete po boji, veličini i obliku;
17. Broji do deset.
Ovo su naravno neke vještine kojima bi dijete predškolskog uzrasta trebalo vladati, kako bi susret sa školom bio što jednostavniji i lakši. No, ukoliko i nije steklo sve nabrojane vještine, ne brinite, njegov vrijeme tek dolazi.
(Avaz)