Komisije za vantelesnu oplodnju ponovo rade, a uvedene su i neke NOVINE

Posle ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, komisije za vantelesnu oplodnju ponovo rade, a uvedene su i neke novine…

Izvor: Guliver/Getty Images/petrenkod

Lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nastavile su da rade, kao i većina komisija za vantelesnu oplodnju u zdravstvenim ustanovama, nakon ukidanja vanrednog stanja.

Žene koje prirodnim putem ne mogu da ostvare potomstvo, a koje su tokom vanrednog stanja napunile 42 godine, ne treba da brinu i one se mogu prijaviti za postupak vantelesne oplodnje o trošku države.

Važno je samo da se lekarskoj komisiji u filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prijave u roku od mesec dana od dana ukidanja vanrednog stanja.

Dr Ivana Đunisijević iz RFZO kaže da je cilj da nijednoj osiguranici ne bude uskraćeno pravo na VTO o tošku zdravstvenog osiguranja zbog vanrednog stanja usled epidemije virusa korona.

01:50
Đunisijević: Da nikome ne bude uskraćeno pravo na VTO (MAGAZIN)Đunisijević: Cilje je da nikome ne bude uskraćeno pravo na VTOIzvor: Tanjug

Izvor: Tanjug

Ona kaže da su i komisije u zdravstvenim ustanovama uglavnom počele da rade, da je komisija u KC Vojvodina početkom maja počela da zakazuje preglede, a da se očekuje da će do 1. juna početi da rade sve komisije.

Produženo je važenje ocene lekarske komisije RFZO sa kojom se ide pred komisiju u zdravstvenoj ustanovi.

“Nakon dobijanja ocene pripasano je da u roku od tri meseca treba da se jave komisiji u zdravstvenim ustanovama. Ukidanjem vanrednog stanja one će u naredna tri meseca moći da se jave komisijama u zdravstvenim ustanovama, odnosno ne treba im dobijanje nove ocene”, pojasnila je Djunisijević za Tanjug.

Zeleno svetlo za uključivanje u postupak vantelesne oplodnje daje komisija u zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko partneri ispunjavaju uslove izdaje se potvrda na godinu dana, odnosno u tom periodu moraju da se uključe u postupak vantelesne oplodnje.

Na predlog RFZO, Republička stručna komisija za vantelesnu oplodnju dala je pozitivno mišljenje da se važenje potvrde produži za još šest meseci, odnosno umesto 12 da važi 18 meseci.

“U tom periodu, za koji potvrda važi, žena mora da započne proceduru. Zbog vanrednog stanja i epidemije koja još traje, ali i nastupajućih letnjih meseci produžene su potvrde za još šest meseci”, naglasila je Đunisijević.

Potvrda važi samo za jedan postupak, ne za sve postupke koje RFZO finansira.

01:22
Đunisijević: Produžava se važenje potvrde (MAGAZIN)Đunisijević: Produžava se važenje potvrde Izvor: Tanjug

Izvor: Tanjug

Uvođenjem vanrednog stanja zbog epidemije virusa korona prekinut je program VTO, a parovima koji su bile u postupku zamrznuti su embrioni.

Po važećem Uputstvu za vantelesnu oplodnju te žene bi ponovo trebalo da budu upućene na Komisiju RFZO, kao i komisiju zdravstvene ustanove na dobijanje ocene, ali će im biti skraćena procedura za ostvarivanje prava na embriotransfer.

“Svu papirologiju će završavati na lekarskoj komisija u matičnoj filijali i neće se upućivati na komisiju za vantelesnu oplodnju u zdravstvenmoj ustanovi”, istakla je Đunisijević.

Vantelesna oplodnja o trošku RFZO radi se u šest državnih zdravstvenih ustanova – KCS, GAK Narodni front, KC Kragujevac, KC NIš, Opšta bolnica Valjevo, KC Vojvodine i u 12 privatnih ustanova.

00:56
VTO o trošku države u šest zdravstvenih ustanova (MAGAZIN)VTO o trošku države u šest zdravstvenih ustanovaIzvor: Tanjug

Izvor: Tanjug