Noćno mokrenje je nasljedno?

Djeca koja mokre u krevet nisu ni lijena, ni tvrdoglava, ni neodgovorna.

Mada noćno mokrenje može biti simptom ozbiljnog oboljenja, na svu sreću kod najvećeg broja djece to nije slučaj. To nikako ne znači da dijete koje pati od ove pojave može kontrolirati noćno mokrenje ili da to radi namjerno.
Djeca koja mokre u krevet nisu ni lijena, ni tvrdoglava, ni neodgovorna. Noćno mokrenje je pojava koja se najčešće može posmatrati kao problem koji se javlja tokom razvoja djeteta.
Tipovi noćnog mokrenja
Postoje dva tipa noćnog mokrenja: primarno i sekundarno. Primarno podrazumijeva kontinuirano noćno mokrenje koje najčešće počinje još u ranom djetinjstvu. Dijete koje pati od ovog tipa noćnog mokrenja mokri u krevet svake noći. Sekundarno noćno mokrenje se pojavljuje nešto kasnije.

Kakvi su bili roditelji
Prema svemu sudeći, moglo bi se reći ova pojava ima odliku nasljedne pojave. Obično se javlja kod djece čiji su roditelji patili od noćnog mokrenja u djetinjstvu. Takva djeca prestaju sa noćnim mokrenjem otprilike u dobi kada su prestali i njihovi roditelji.

Šta uzrokuje primarno noćno mokrenje?
Uzrok može biti jedan od dolje navedenih faktora ili kombinacija nekoliko faktora:
– Dijete ne može zadržati mokraću tokom noći;
– Dijete se ne može probuditi kada mu se mjehur napuni;
– U mjehuru djeteta se skuplja ogromna količina tečnosti tokom večernjih i noćnih sati;
– Dijete pati od poremećaja mokrenja tokom dana.
Ogroman broj djece po navici ignorira nagon za mokrenjem i trpi mokraću jako dugo. Svi roditelji mogu prepoznati karakteristične simptome odgađanja mokrenja, jer većina djece nastoji zadržati mokraću ukrštanjem nogu, izvijanjem, stiskanjem i slično.
Šta uzrokuje sekundarno noćno mokrenje?
Sekundarno mokrenje, za razliku od primarnog, može biti jasan znak ozbiljnog zdravstvenog ili emotivnog problema. Dijete kod kojeg je prisutna pojava ovog tipa mokrenja može imati i druge simptome, kao što su nekontrolirana mokrenja tokom dana. Općeniti uzroci sekundarnog noćnog mokrenja uključuju sljedeće:
1. Infekcija mokraćnog trakta
Upala i iritiranost mokraćnog mjehura može uzrokovati bol ili pečenje tokom mokrenja, nemogućnost kontrole mokrenja i često mokrenje. Infekcije mokraćnog trakta kod djece mogu biti pokazatelj i drugih problema, kao što su neke anatomske anomalije.
2. Dijabetes
Dijabetičari imaju visok nivo šećera u krvi. Organizam na to reagira na način da pokušava pojačati izlučivanje mokraće iz organizma kako bi se oslobodio viška šećera. Često mokrenje je vrlo često prateći simptom dijabetesa.
3. Anatomske anomalije
Anomalije u razvoju organa, mišića ili nerava koji su uključeni u sam proces mokrenja, mogu uzrokovati nemogućnost kontrole mokrenja, ali i neke druge probleme sa mokrenjem koji uglavnom rezultiraju pojavom noćnog mokrenja.
4. Neurološki problemi
Anomalije u razvoju nervnog sistema, povrede ili oboljenja nervnog sistema mogu uzrokovati narušavanje neurološkog balansa koji je zadužen za kontrolu mokrenja.
5. Emotivni problemi
Život ispunjen stresnim situacijama, koji se najčešće manifestiraju svađama i neslaganjem roditelja kod djece može uzrokovati noćno mokrenje. I neke druge krupne promjene u životu djeteta, kao što su polazak u školu, također mogu izazvati ovu neugodnu pojavu. Djeca koja su izložena fizičkom ili seksualnom zlostavljanju mogu reagirati na takve neugodnosti noćnim mokrenjem.
(Avaz)