Ovo su pravila ponašanja za sve školarce!

Prema ranijim uputstvima Ministarstva prosvete, časovi će trajati 30 minuta.


Održavanje fizičke distance od 1,5 metara između školaraca pri dolasku u školu, obavezne maske i dezinfekcija na ulazu, minimalan razmak od pet stepenika čak i na stepeništu škole, ali i po jedan đak u svakoj klupi samo su neke od novina koje učenike očekuju sa početkom nove školske godine 1. septembra.

Zna se red

Povodom posebnih okolnosti u kojima će se zbog epidemije korona virusa odigravati ovogodišnji polazak u škole širom Srbije, OŠ „Lazar Savatić“ u Beogradu napravila je edukativni video o pravilima ponašanja koji je podelila svim učenicima, roditeljima i svojim zaposlenima.

Prema ranijim uputstvima Ministarstva prosvete, časovi će trajati 30 minuta, mali odmor će služiti da se zameni pribor, sveske i olovke, kao i za posetu toaletu, dok će za vreme velikih odmora i među smenama provetravati učionice i čistiti i dezinfikovati prostorije.

“Prilikom dolaska u školu potrebno je da se držite propisane distance od 1,5 metara, biće prilike da se sa drugarima grlite i pozdravljate, ali sada je potrebno da održavate međusobnu distancu. Pri ulasku u školu obaveza svih nas je da stavimo maske, dezinfikujemo ruke i prođemo kroz dezobarijeru sa obe noge” – navodi se u video-uputstvu.


Minimalno zadržavanje

U školi insistiraju da je potrebno da se đaci u holu škole zadržavaju minimalno, kao i da se i na stepeništu mora održavati obavezna distanca od minimum pet stepenika. Ukoliko se školarci budu držali za gelender, treba da odmah dezinfikuju ruke, a pri ulasku u učionicu maske se skidaju tek onda kada đaci sednu za svoja mesta u klupama.

Prilikom odlaska u toalet morate staviti maske i voditi računa o zauzetosti, jer u toaletu sme da bude onoliko učenika koliko ima kabina. Jedan učenik sedi sam za jednom klupom, a časovi fizičkog će biti održavani napolju, kad god je to moguće, uz poštovanje bezbedne distance – navode iz OŠ „Lazar Savatić“ i u video-uputstvu sa pravilima ponašanja u školi tokom školske 2020/21. godine.

održavanje fizičke distance od 1,5 metara

dezinfekcija ruku i prolazak dezobarijere

stavljanje maske pri ulasku u školu

maske su obavezne u holu škole

učenici moraju držati rastojanje od pet stepenika na stepenicama

nakon diranja gelendera odmah se moraju dezinfikovati ruke

maske se skidaju tek kada deca sednu za svoja mesta u klupi

svaki učenik sedi sam u klupi

časovi će trajati 30 minuta, a 15 učenika može da boravi u učionici

stavljanje maski

u toaletu sme da bude učenika onoliko koliko ima kabina

svaki toalet ima uputstvo kako se pravilno peru ruke

časovi fizičkog će se po mogućnosti odvijati napolju

obavezno poštovanje fizičke distance

obavezno će biti nošenje maski

veliki odmori će služiti za dezinfekciju i provetravanje prostorija

pauze među smenama će se koristiti za kompletnu dezinfekciju svih klupa, toaleta i prostorija

( Kurir.rs )