Plivanje i ples od djece će stvoriti sretne ljude

Djeca dobijaju pregršt informacija iz okoline te brzo upijaju nova znanja i vještine. U djetinjstvu oblikuju bazu za sliku koju stvaraju o sebi kasnije u životu.

Zbog toga je važno da usvoje određene vještine kako bi odrasli u sretne i sigurne ljude koji se znaju nositi s kompleksnim situacijama. Brojna istraživanja pokazala su da se djeca koja uče strani jezik brže prilagođavaju promjenama i imaju bolje pamćenje.

Dokazano je i da znanje najmanje dva jezika pomaže u sprečavanju razvoja Alzheimerove bolesti. Sviranje instrumenta pomaže u odgađanju propadanja kapaciteta mozga u kasnijoj dobi jer se aktiviraju auditorni, perceptivni i motorički sistemi u mozgu.
Plesom djeca uče izraziti emocije, podstiču se kreativnost, motoričke i socijalne vještine te se izgrađuje samopouzdanje, a dijete dobija uvid u druge kulture i otvorenije razmišlja. Plivanje, osim što može spasiti život, ojačava udove, pomaže razvoju koordinacije i održava mozak duže zdravim. Djecu treba naučiti i da izražavaju osjećaje i nose se s njima. Emotivna inteligencija pomoći će im da pravilno reaguju u raznim situacijama.

“Emocionalna inteligencija je važna za psihološku stabilnost čovjeka te uspješnije nošenje sa životnim izazovima i stresom. Kod djece s niskom emocionalnom inteligencijom veća je šansa da će imati problema s ponašanjem i teže se snalaziti u društvu što se može štetno odraziti na sliku o sebi te zadovoljstvo životom”, kaže psihološkinja Tea Knežević.
Od najranije dobi djecu treba edukovati i o čistoći. Osim urednosti i higijene, čišćenje je važna vještina jer pomaže u strukturisanju mentalnih procesa. Recikliranje, osim brige za planetu, razvija i kreativnost te psihomotoriku. Razvijanje smisla za orijentaciju povezano je s lakšim donošenjem odluka u životu, a kuhanje ih uči važnosti praćenja uputstava. Finansijska odgovornost ih uči da je novac alat, a ne nagrada, te da nije važno samo štedjeti, nego i znati pametno trošiti.
“Korisno je da dijete ima mogućnost isprobati različita područja kako bi istražilo šta mu pobuđuje interes ili za šta ima talent. Na taj način može se ispravnije usmjeriti kroz život. Takođe, vještine kao što su čišćenje, upravljanje novcem, priprema hrane, održavanje higijene, jako su važne kako bi se dijete osjećalo sposobnim i znalo brinuti za sebe”, zaključila je psihološknja Knežević.
10 super aktivnosti:
PLIVANJE: Razvija koordinaciju i mozak čini duže zdravim
INSTRUMENT: Odgađa propadanje mozga u starosti
PLES: Pomaže hiperaktivnoj djeci i gradi samopouzdanje
KOMUNICIRANJE OSJEĆAJA: Uče donositi odluke i pravilno reagovati u složenim situacijama
UPOTREBA NOVCA: Priprema ih za lakše snalaženje u životu
STRANI JEZIK: Prilagođavanje promjenama i bolje pamćenje
ORIJENTACIJA: Razvija mozak jer se neuroni brže povezuju
RECIKLIRANJE: Osim očuvanja Zemlje, razvija kreativnost i psihomotoriku
KUHANJE: Uče pratiti uputstva i zdravo se hraniti
POSPREMANJE: Strukturiše i organizuje mentalne procese
(Ljepota i zdravlje)