Sekretarijat za zdravstvo objavio nova pravila kojih se treba pridržavati!

Ovo je preporuka koju su dobili vrtići! Pogledajte kako izgleda:

Vrtići će vrata 11. maja otvoriti mališanima čiji roditelji moraju na posao, a Sekretarijat za zdravstvo Grada Beograda izdao je preporuke obdaništima:

1. Dezinfekcija pre početka rada

2. Obezbediti dovoljno zaštitne opreme

3. Dezobarijere na ulazu u objekat

4. Pranje ruku pri ulasku

5. Prijem dece uz potvrdu nadležnog pedijatra

6. Distanca 2 m na ulazu, prihvat dece u intervalima

7. Edukovati roditelje o važnosti ostajanja kod kuće dece sa simptomima

8. Edukovati zaposlene o praćenju svog stanja i stanja dece

9. Stroga trijaža dece pri prijemu

10. Pojačati higijenske mere

11. Deca za stolovima na udaljenosti od 2 m

12. Ne mešati grupe i vaspitače

13. Ne dozvoliti da deca među sobom dele hranu

14. Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati, posebno mekane

15. Pojačati higijenu u slučaju pranja, hranjenja, držanja dece

16. Pranje ruku dece nakon kijanja, kašljanja, plača, jela

17. Nadzor pri pranju ruku dece

18. Stroga higijena pre i posle menjanja pelena

19. Koristiti sredstva za pranje koja se rutinski koriste

20. Pravilna primena dezinfekcionih sredstava

21. Sredstva za dezinfekciju držati van domašaja dece

22. Provetravati prostorije, ne koristiti veštačku ventilaciju

23. Spavanje – deca na krevetima po principu noge-glava uz razdaljinu od 2 m

24. Radnici na pripremi hrane da nose maske i rukavice

25. Pripreme hrane uz princip dobre higijenske prakse

26. Edukacija dece kroz igru o pranju ruku, kašljanju u podlakticu, socijalnom distanciranju

27. Edukativni posteri

28. Kontrolisati razloge odsustva dece, kontaktirati s roditeljima, po potrebi i s pedijatrom

29. Ne sprovoditi organizovane grupne aktivnosti u objektu niti posete mestima gde je više ljudi

30. Ukoliko postoji organizovani prevoz dece, mere da se poštuju, razmak između dece 2 m

31. Učestalija dezinfekcija vozila za transport hrane

32. Prostorija za izolaciju

33. Kod svake promene zdravstvenog stanja dete staviti u sobu za izolaciju, odmah obavestiti roditelje i u najkraćem roku dete uputiti lekaru

34. Proveriti zdravstveno stanje ostale dece i svaki sumnjiv slučaj izolovati

35. U slučaju potvrde kovida-19, prostor u kom je osoba bila ne koristiti, pre čišćenja sačekati bar 24 sata.

( Kurir.rs )