Šta nam djeca poručuju crtežima

Da li u kući imate malog Picassa, saznat ćete do njihove 11. godine.

Zna se da uz pomoć dječijeg crteža možete mnogo toga saznati o djeci. Crteži su prozor u njihov unutrašnji svijet. Oni često koriste crtanje kao metodu istraživanja, rješavanja problema, davanja vizuelne forme idejama i zapažanjima.  
Da li u kući imate malog Picassa, saznat ćete do njihove 11. godine. Evo koje su normalne faze u crtanju, a kada se treba zabrinuti.
 1. Faza – škrabanje
Ova faza počinje oko 18. mjeseca i traje do treće godine.
– Kako izgleda: Djeca počinju stvarati prve tragove na papiru (ili nekim drugim površinama).
– Zbog čega je bitno: Škrabanje i ostali pokušaji crtanja u ovom uzrastu odraz su vježbanja koordinacije između oka i ruke. Tako slijed razvoja ide od grube do fine motorne koordinacije koja se manifestira u dječijim likovnim radovima. Što se upotrebe boje tiče, dijete je ne koristi svjesno.

 2. faza – osnovni oblici
Od treće do četvrte godine razvija se dječiji angažman u imenovanju ili čak smišljanju priča kojima nastoje dati smisao svojim radovima.
– Kako izgleda: Kao glavna razvojna oznaka u ovom periodu stvaralaštva je sposobnost da se ono što je na papiru poveže sa okolnim svijetom. Ono što je zanimljivo jeste to da djeca u ovom periodu često više vole apstraktno od realističnog zbog karakterističnog bogatstva boja i dizajna. Ovo je takozvana faza Malog Princa.

 3. faza – ljudski oblici i početne šeme
Od četvrte do sedme godine djeca upoznaju svoje tijelo.
– Kako izgleda: Na crtežima se pojavljuju ljudske figure, često nazvane „punoglavcima” zbog svoje sličnosti sa prvim stadijem razvoja žaba. Vremenom djeca postaju sposobna da crtaju raznolikije figure, uključujući trup uz glavu, dodaju više detalja – prste, zube, obrve, kosu i uši. Uz figure crtaju i uobičajene predmeta iz okoline kao što je sunce, cvijeće i drveće.

Kada se treba zabrinuti
Ako u trećoj fazi razvoja primijetite neki od ovih znakova u dječijem crtežu, bilo bi dobro da porazgovarate s djetetom, a tek onda potražite savjet psihologa.
– Ukoliko dijete crta nepovezane dijelove tijela, kao naprimjer, odvojene ruke od trupa, jedne ruke nema.
– Ako organi koji trebaju biti u paru nisu u paru.
– Ako je haotičan crtež s mnogo linija koje se ukrštaju.
– Ako radi crteže koji imaju mnogo debelih linija i ako pritiskom olovke pravi udubljenje u papiru.
– Crteži sa mnogo crne boje.
(Avaz)