Svaka treća žena je ŽRTVA NASILJA

‘Nema sramote u tome što ste žrtva nasilja. Nekada i najtiši šapat može da spasi život', poručuje Bojana Bogojević, pravnica i stručna saradnica portala Yumama.

Na Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama važno je istaći da je svaka treća žena širom sveta ŽRTVA fizičkog ili seksualnog nasilja, uglavnom od strane intimnog partnera. Nasilje nad ženama i devojkama predstavlja kršenje ljudskih prava.

Ova statistika je još alarmantnija u 2020. godini, jer podaci kojim se raspolaže pokazuju porast broja poziva na linije za pomoć nasilju u porodici u mnogim zemljama od izbijanja pandemije COVID-19.

#TISIBITNA: Kako porodično nasilje utiče na decu

Nažalost, u siromašnijim zemljama žene nisu u mogućnosti da naprave ni ovaj poziv za pomoć, već ostaju potpuno nezaštićene i same.

Nasilje u porodici može da se ispoljava u različitim oblicima:

-FIZIČKO

-SEKSUALNO

-PSIHIČKO

– EKONOMSKO

Fizičko nasilje

– Vrši se na različite načine i različitim sredstvima, a za posledicu ima laku telesnu povredu ili u pojedinim slučajevima i tešku telesnu povredu. Ova vrsta nasilja obuhvata: guranje, šamaranje, udaranje, šutiranje, bacanje, davljenje, nanošenje opekotina, bacanje predmeta na osobu, udaranje predmetima, pretnja ili povređivanje oružjem, zaključavanje u kuću ili izbacivanje iz nje.

Seksualno nasilje

– Predstavlja minimiziranje značaja partnerkinih osećanja prema seksu, insistiranje na neželjenom i neprijatnom dodirivanju, prisiljavanje na seksualni odnos, prisiljavanje na prostituciju, korišćenje u pornografske svrhe.

Psihičko nasilje

– Psihičko nasilje je najrasprostranjeniji oblik nasilja. Odnosi se na kontinuirano kritikovanje, potcenjivanje, emocionalne pretnje i optužbe, emocionalno ucenjivanje, stvaranje nesigurnosti kod žrtve, posesivno ponašanje, postavljanje nerealnih i neostvarenih očekivanja u odnosu na žrtvu, verbalno zlostavljanje, nepoštovanje žrtve, zloupotreba poverenja, neispunjavanje obećanja, izolacija, prebacivanje krivice za nasilje, uznemiravanje i maltretiranje.

Ekonomsko nasilje

– Podrazumeva nedavanje novca za troškove porodice, potpuno i isključivo raspolaganje porodičnim prihodima, prisiljavanje na podnošenje detaljnih izveštaja o potrošenom novcu, zabranu članu porodice da se zaposli i na taj način ostari sopstvene prihode.


Foto: Privatna arhiva

Na samom kraju je važno istaći da nema sramote u tome što ste žrtva nasilja, neka Vas to ne sprečava da potražite pomoć. Nekada i najtiši šapat može da spasi život.

Pročitajte i…

#tisibitna: 'Moje četiri godine braka su bile poput privatnog pakla' - priča Maraje Keri koja je rekla NE porodičnom nasilju Zaštiti sebe i decu: Kako prepoznati nasilje u porodici? Naučimo ih da 'NE' ZNAČI 'NE': Roditelji dečaka, važno je da razgovarate sa svojim tinejdžerima o seksualnom nasilju Preventivni program namenjen svim ženama žrtvama nasilja

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik

Bojana Bogojević je diplomirala i završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i pravosudni ispit. Pohađala je više međunarodnih škola za talente iz oblasti prava i ekonomije. Koautor je dve stručne knjige i autorka je više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja i aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima. Njeni stručni tekstvi su do sada objavljeni na 30 veb portala u zemlji i regionu.

Kontakt: bogojevic_bg@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici – YuMama